เครื่องซีลฝาอัตโนมัติ / Cup auto seal machine

เครื่องซีลฝาอัตโนมัติ

Cup auto seal machine

 

เครื่องซีลฝาอัตโนมัติจากประเทศไต้หวัน