ติดต่อเรา / Contact us

For more information please contact :

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

สถานที่ตั้งร้าน
 

ที่ตั้ง :

Located :

 333 ถนนโกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง

 333 Go-sumrumjai Rd., Don muang

จังหวัด:  

Province:

 กรุงเทพมหานคร

 Bangkok

รหัสไปรษณีย์:

Zip code:

 10210     

 10210

ประเทศ:

Country:

 ไทย

Thailand

   

โทรศัพท์มือถือ:

Mobile :

 08 1831 7843,  08 5515 8866

อีเมล์:

Email :

 ping22578@hotmail.com

 ping22578@hotmail.com

       line ID: 

Website :

  ping22578

 http://www.bubbleqthai.com

แผนที่:

Map :

 -